ALKAM SECURITY SP. Z O.O.

Gwarancja

Warunki skorzystania z gwarancji

Jeżeli zakupiony przez Ciebie produkt w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu widniejącej na dokumencie sprzedaży ulegnie uszkodzeniu, z przyczyn leżących po stronie produktu:

1) opisz dokładnie usterkę produktu (na czym polega, w jakim momencie się pojawia, kiedy wystąpiła po raz pierwszy),

2) podaj swoje wszystkie dane kontaktowe takie jak:

a) imię i nazwisko / nazwa firmy

b) dokładny adres do zwrotu produktu w przypadku jego naprawy lub wymiany przez serwis Alkam Security

c) telefon kontaktowy oraz adres e-mail

3) dołącz kserokopię dowodu zakupu,

4) zapakuj produkt oraz wszystkie elementy będące wyposażeniem fabrycznym w oryginalne opakowanie, a jeśli jest to niemożliwe (np. zniszczone opakowanie lub jego brak) - w opakowanie zastępcze gwarantujące bezpieczny transport produktu do wybranego przez Ciebie oddziału Alkam Security

5) dostarcz produkt osobiście do jednego z naszych oddziałów lub prześlij kurierem / Pocztą Polską na adres:

Alkam Security - Sklep DVS Polska

ul. Kaniowska 104

01-529 Warszawa

z dopiskiem "naprawa gwarancyjna"